International Humanitarian Law

Ang International Humanitarian Law o IHL ang batas na dapat sundin ng magkakalabang grupo para malimitahan ang epekto ng armadong labanan. Ang Republic Act 9851 ay ang batas na nagpapatibay ng IHL sa Pilipinas. Ang mga pangunahing prinsipyo nito ay protektahan ang mga sibilyan at respetuhin ang kanilang mga gamit at ari-arian, at protektahan ang mga "Hors de combat" o mga sundalong sugatan, maysakit at mga nahuli at sumuko. Nasasaad din sa batas na kailangang protektahan ang mga medical personnel , media at mga humanitarian workers.